lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจ้งการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ธ.ค. 58

เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 01/12/2558
คุณอนัญญา  จ.อุบลฯ ส่งโดย NTC เล่มที่ 0724 เลขที่ 36187

คุณจันทร์แดง จ.เชียงใหม่  ส่งโดย NTC เล่มที่ 0728 เลขที่ 36358
คุณธีรดา  จ.ภูเก็ต  ส่งโดย SD  เล่มที่ 3341  เลขที่ 32
คุณศิริวิทย์  จ.กระบี่  ส่งโดย SD  เล่มที่ 3401  เลขที่ 47
ร้านเจริญเภสัช  จ.ระยอง  ส่งโดย PM-PL   เล่มที่  0471   เลขที่ 023503
คุณสุวภี  จ.นครราชสีมา  จ.ภูเก็ต  ส่งโดย พีพีเอ็ม  เล่มที่ 0771   เลขที่ 38545
คุณรัตนา กทม.  PB608388185TH
คุณสุจิตตรา   กทม.  PB608388199TH
คุณรัตนา กทม.  PB608388185TH
คุณสราวุธ  จ.สุราษฏร์ธานี   PB608388208TH
คุณสาลิตตา   จ.เชียงใหม่   PB608388211TH
คุณวิมลรัตน์  จ.เลย   PB608388225TH    PB608388260TH   PB608388273TH
คุณธนารัตน์  จ.สุราษฏร์ธานี   PB608388239TH
คุณนภาพร   จ.พัทลุง   PB608388242TH
คุณนิภารัตน์  จ.อยุธยา   PB608388256TH

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #1
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 02/12/2558

คุณณัฐฐิชา  จ.สุราษฎร์ธานี   PB399748571TH

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #2
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 03/12/2558
คุณปิติกานต์  กทม.    PB608359161TH
คุณชุติสรา  จ.นนทบุรี    PB608359189TH
คุณศิริวิทย์  จ.กระบี่    ส่งโดย เอส ดี  เล่มที่ 3406  เลขที่ 30
ร้านทีทีมาร์เก็ต จ.พิษณุฑลก    ส่งโดย พีแอล   เล่มที่ 1990   เลขที่ 099494
คุณเจษฏา   จ.ชลบุรี    ส่งโดย พีไอเอ็น  เล่มที่ 0529   เลขที่ 26449

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #3
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 04/12/2558

คุณริธดา      จ.แม่ฮ่องสอน  PB721475425TH
คุณสังวาลย์  จ.ศรีสะเกษ     PB721475434TH
คุณกัลยา      จ.ระยอง         PB721475448TH
คุณเชียงไชย จ.กรุงเทพฯ    PB721475451TH
คุณเนเน่       จ.กรุงเทพฯ    PB721475465TH
คุณพรพรรณ  จ.เลย           PB721475479TH
คุณวิไลภรณ์  จ.นครศรีธรรมราช   PB721475482TH

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #4
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 08/12/2558

คุณธีรดา      จ.ภูเก็ต  ส่งโดย SD  เล่มที่ 5134  เลขที่ 3
คุณแวอาแซ  จ.ปัตตานี  ส่งโดย SD  เล่มที่ 3710  เลขที่ 5
คุณณัฐยา     จ.ชัยนาท  ส่งโดย PM-PL   เล่มที่  0049   เลขที่ 002406
ร้านเด็กยิ้ม เบบี้ช๊อป   จ.อยุธยา  ส่งโดย PM-PL   เล่มที่  0434   เลขที่ 021654
คุณนาฏนิดา  จ.ฉะเชิงเทรา  ส่งโดย BB Express   เลขที่ 68854
คุณนันทวรรณ จ.น่าน  ส่งโดย นิ่มซี่เส็งขนส่ง เลขที่ 5115120074994
คุณภัทรินทร์   จ.ขอนแก่น      PB608359277TH
คุณสมหวัง      จ.สุพรรณบุรี    PB608359285TH
คุณธีรพัฒน์     จ.มหาสารคาม PB608359294TH
คุณอรวรรณ     จ.กรุงเทพฯ     PB608359303TH
คุณภริตพร      จ.กรุงเทพฯ     PB608359317TH
คุณลัทธพรรณ จ.กรุงเทพฯ     PB608359351TH    PB608359396TH
คุณศรัญญา     จ.ระยอง         PB608359325TH
คุณศรีสุดา       จ.สุรินทร์       PB608359334TH
คุณจันทร์ฉาย   จ.บุรีรัมย์       PB608359348TH
คุณอุบลรัตน์     จ.กรุงเทพฯ   PB608359365TH
คุณสมจิต         จ.บุรีรัมย์       PB608359379TH
คุณจันตนา       จ.ปทุมธานี    PB608359382TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #5
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 09/12/2558
คุณพวงผกา   จ.ชลบุรี    PB8341735991TH  PB834173608TH

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #6
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 11/12/2558

คุณสมฤดี      จ.สงขลา  ส่งโดย SD  เล่มที่ 3716  เลขที่ 30
คุณพรหมรักษ์ จ.นครสวรรค์  ส่งโดย PM-PL   เล่มที่  1138   เลขที่ 056852
ร้านเด็กยิ้ม เบบี้ช๊อป   จ.อยุธยา  ส่งโดย PM-PL   เล่มที่  1128   เลขที่ 056352
คุณขนิษฐา  จ.ยโสธร  ส่งโดย SM1   เล่มที่ 587 เลขที่ 29350
คุณปฏิพัทธ์  จ.มหาสารคาม  ส่งโดย SM1   เล่มที่ 591 เลขที่ 29522
ร้านก้ามปู     จ.สมุทรสงคราม  ส่งโดย TM ขนส่งด่วน เล่มที่ 335 เลขที่ 16703
คุณปพิชญา  จ.เชียงใหม่      PB721488336TH
คุณสุพรรณี   จ.ลพบุรี          PB608381757TH
คุณธีรพัฒน์   จ.มหาสารคาม  PB608381845TH
คุณภัทรินทร์  จ.สุรินทร์         PB608381765TH
คุณพัทธมน    จ.กรุงเทพฯ     PB608381774TH
คุณชิโนรส     จ.จันทบุรี        PB608381788TH
คุณซากีรา      จ.นราธิวาส     PB608381791TH
คุณเยาวภา     จ.นราธิวาส     PB608381805TH
คุณบุญแพน    จ.ขอนแก่น     PB608381814TH
คุณจุฑามาศ    จ.นครราชสีมาPB608381828TH
คุณปรารถนา    จ.กรุงเทพฯ    PB608381831TH
คุณสุกัญญา     จ.น่าน           EN947934583TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #7
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 12/12/2558
คุณณรงฤทธิ์  กทม.      PB784959500TH
คุณรังสิมา  กทม.      PB784959513TH
คุณวิไลวรรณ  จ.บุรีรัมย์     PB784959527TH
คุณจิรยุทธ  จ.ปทุมธานี     PB784959535TH

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #8
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 14/12/2558

คุณศิริวิทย์    จ.กระบี่  ส่งโดย SD  เล่มที่ 5031  เลขที่ 1
คุณนิชา        จ.พิษณุโลก  ส่งโดย PM-PL   เล่มที่  1347   เลขที่ 067313
ร้านฝนคอมพิวเตอร์  จ.ชลบุรี  ส่งโดย PM Express   เล่มที่ 368 เลขที่ 18365
คลีนิกยาเภสัชกร  จ.ชลบุรี  ส่งโดย PIN  เล่มที่ 0583 เลขที่ 29140
คุณจันทร์แดง    จ.เชียงใหม่  ส่งโดย NTC เล่มที่ 0411 เลขที่ 20516
ร้านเบบี้มาร์ท     จ.ชลบุรี  ส่งโดย CN ทราสปอร์ต เล่มที่ 1574  เลขที่ 078666
คุณสุวภี             จ.นครราชสีมา ส่งโดย PPM Express เล่มที่ 560 เลขที่ 27957 
คุณรัฐรดา   จ.ชุมพร         PB085126755TH
คุณสุจิตรา   จ.พัทลุง       PB085126769TH
คุณยุวธิดา   จ.เพชรบูรณ์  PB608385056TH
คุณณัฐทิณี   จ.กำแพงเพชร    PB608385060TH
คุณรัตนาพร  จ.สุราษฎร์ธานี   PB608385073TH
คุณทวีพร      จ.น่าน              PB608385087TH
คุณมนัสชนก  จ.กระบี่            PB608385095TH
คุณธมน         จ.กรุงเทพฯ      PB608385100TH

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #9
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 15/12/2558

คุณอ้อมใจ  จ.ระนอง   PB721485723TH

 

QUOTE 
ความคิดเห็นที่ #10
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
1 ปีที่ผ่านมา

ส่งวันที่ 17/12/2558

คุณจันทร์แดง จ.เชียงใหม่  ส่งโดย NTC เล่มที่ 0639 เลขที่ 31903
ร้านเด็กยิ้มเบบี้ช๊อป  จ.อยุธยา  ส่งโดย PM-PL   เล่มที่  1405   เลขที่ 070216
พีพีมาร์เก็ต    จ.พิษณุโลก  ส่งโดย PL ขนส่งด่วน  เล่มที่ 1170  เลขที่ 058455
คุณสุกัญญา   จ.อุตรดิตถ์  PB608385422TH
คุณรัตนาพร    จ.สุราษฎร์ธานี   PB608385436TH
คุณธิดารัตน์    จ.กรุงเทพฯ       PB608385440TH
คุณปรียากร     จ.กรุงเทพฯ       PB608385453TH
คุณสริตา        จ.สงขลา          EN947951811TH

1
2
ถัดไป ›
แสดงความคิดเห็นที่ 1-10 จากทั้งหมด 20 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

เว็บบอร์ดล่าสุด

สถิติการเข้าชม

ผู้ชมทั้งหมด90,379 ครั้ง
เปิดร้าน22 มิ.ย. 2558
ร้านค้าอัพเดท26 ก.ค. 2560

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

CONTACT US

081-6851823, 083-2991246
facebook
Go to Top